یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ / Sunday, 18 November, 2018


خط سبز نگین، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۹۶۰۷۹۱
تهران - تهران - خ. وصال شیرازی - پ. ۱۰۶ - ط. سوم - واحد ۱۱
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100576     1148