سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


دقت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۷۷۴۱۰۱۱۹
تهران - تهران - خ. دماوند - خ. هفتم نیروی هوایی - پ. ۲۶۶
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100582     1102