پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018


زیرا، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۰۳۹۴۶۰٫ ۸۸۰۳۹۴۶۲
۸۸۰۴۳۹۲۴
تهران - تهران - خ. سئول - بین خیابان ونك و یاسمی - پ. ۶۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100600     997