یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


زیرا، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۰۳۹۴۶۰٫ ۸۸۰۳۹۴۶۲
۸۸۰۴۳۹۲۴
تهران - تهران - خ. سئول - بین خیابان ونك و یاسمی - پ. ۶۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100600     1004  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…