شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


سام ارتباط

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۷۱۱۹۸۶
۶۶۷۱۲۰۶۹
تهران - تهران - خ. حافظ - پاساژ امجد - ط. زیرزمین
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100602     1440