چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


سام ارتباط

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۷۱۱۹۸۶
۶۶۷۱۲۰۶۹
تهران - تهران - خ. حافظ - پاساژ امجد - ط. زیرزمین
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100602     1437