یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018


ظفر

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۳۳۹۱۲۷۲۰
تهران - تهران - ابتدای لاله زار نو - پاساژ ۱۱۰ - ط. دوم
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100631     1213