پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018


فتحی

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۷۲۵۴۶۳٫ ۸۸۷۱۷۶۷۱
تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - بالاتر از خیابان ۱۰ - پ. ۱۲۴
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100643     1068