شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 23 June, 2018


فرد

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۸۲۶۸۰۸٫ ۸۸۸۳۹۷۷۷
۸۸۸۳۲۰۴۵
تهران - تهران - خ. خردمند جنوبی - پ. ۱۱۹
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100648     884