یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


فونیك

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۴۰۶۰۷۶
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان ۱۳۱ - ش. ۱ - ط. اول
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100653     1012