پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


پاناست

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۶۶۷۲۴۷۲۰
تهران - تهران - خ. فرودسی جنوبی - جنب پاساژ فردوسی - طبقه چهارم - واحد ۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100700     1098