سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


پویا تل

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۸۱۰۰۲۲٫ ۸۸۸۱۰۰۳۳
تهران - تهران - ۷تیر - ك. بختیاری - ضلع جنوبی مسجدالجواد - پ. ۱/۸۰
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100710     1623