یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


پیام تجارت پردیس، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۲۲۲۲۲۲۹۴
تهران - تهران - بولوار میرداماد - م. محسنی - پ. ۴۷ - ط. سوم - واحد ۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100717     1527