جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ / Friday, 17 August, 2018


گسترش تلفن

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸۸۹۶۱۶۳۴٫ ۸۸۹۷۷۵۸۴
تهران - تهران - م. فاطمی - ابتدای بیستون - پ. ۶
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100723     1279