سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / Tuesday, 17 July, 2018


علی پور پارسا، دكتر سعید

پزشك : متخصص قلب و عروق

۹۴~۷۷۸۸۴۶۸۹
تهران - تهران - نبش فلكه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B100915     1887  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…