سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Tuesday, 24 April, 2018


علی پور پارسا، دكتر سعید

پزشك : متخصص قلب و عروق

۹۴~۷۷۸۸۴۶۸۹
تهران - تهران - نبش فلكه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B100915     1854