یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


علی پور پارسا، دكتر سعید

پزشك : متخصص قلب و عروق

۹۴~۷۷۸۸۴۶۸۹
تهران - تهران - نبش فلكه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B100915     1904