یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018


علی پور پارسا، دكتر سعید

پزشك : متخصص قلب و عروق

۹۴~۷۷۸۸۴۶۸۹
تهران - تهران - نبش فلكه سوم تهرانپارس - بیمارستان تهرانپارس
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B100915     1892