چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ / Wednesday, 16 January, 2019


مجیدیان

املاك : بنگاه معاملات ملكی و/یا آژانس مسكن

۶۶۴۰۵۰۸۶
تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. اردیبهشت شمالی - خ. منیر جاوید - نبش كوچه مینا - پ. ۱۶۱
تهران / سایر خدمات و فعالیت های مرتبط
  89/4/6    B10189     967