شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018


مجیدیان

املاك : بنگاه معاملات ملكی و/یا آژانس مسكن

۶۶۴۰۵۰۸۶
تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. اردیبهشت شمالی - خ. منیر جاوید - نبش كوچه مینا - پ. ۱۶۱
تهران / سایر خدمات و فعالیت های مرتبط
  89/4/6    B10189     950  

09906797434