شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


پارسا

كفش - تعمیر (كفاشی)

۶۶۲۱۲۰۳۱
تهران - تهران - جاده ساوه - شهرك ولی عصر - نبش كوچه افشار - ط. زیرزمین - مسجد ۱۴معصوم
تهران / کفش، کیف، ساک و چمدان
  89/4/6    B105867     917