دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


خسروداد، دكتر علیرضا

پزشك : جراح و متخصص مغز و اعصاب

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دكتر چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B109398     8051