جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / Friday, 21 September, 2018


استریو جام جم

آموزش : كامپیوتر

۷۷۴۷۷۵۶۱
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. پنجم نیروی هوایی - فرعی ۳۷/۵ - پ. ۲۹
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111155     1414