شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


الهادی

آموزش : كامپیوتر

۷۷۵۴۳۲۹۵٫ ۷۷۵۶۸۹۸۸
تهران - تهران - خ. دماوند - نرسیده به پمپ بنزین قاسم آباد
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111160     1176  

09171393703