دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


امید

آموزش : كامپیوتر

۷۷۴۱۹۰۱۲٫ ۷۷۴۰۲۶۶۳
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. مقداد - نرسیده به فلكه اول - پ. ۵۰
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111165     1166