جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


ساجده

آموزش : كامپیوتر

۳۳۰۰۵۵۵۲
تهران - تهران - م. خراسان - خ. ۱۷شهریور شمالی - بین نورمحمدی و عجب گل - پ. ۱۶۵۸
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111242     1433  

09171393703