یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


سیفی، قربانعلی

آموزش : كامپیوتر

۶۶۲۲۸۵۸۶٫ ۶۶۲۲۷۴۷۶
تهران - تهران - یافت آباد - م. معلم - بولوار مدائن - مجتمع اخوان یارلو - پ. ۲۷
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111250     1185  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…