چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018


سیفی، قربانعلی

آموزش : كامپیوتر

۶۶۲۲۸۵۸۶٫ ۶۶۲۲۷۴۷۶
تهران - تهران - یافت آباد - م. معلم - بولوار مدائن - مجتمع اخوان یارلو - پ. ۲۷
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111250     1193