شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


سیفی، قربانعلی

آموزش : كامپیوتر

۶۶۲۲۸۵۸۶٫ ۶۶۲۲۷۴۷۶
تهران - تهران - یافت آباد - م. معلم - بولوار مدائن - مجتمع اخوان یارلو - پ. ۲۷
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111250     1198  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703