چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


علامه طباطبایی

آموزش : كامپیوتر

۸۸۷۱۴۸۶۸٫ ۸۸۷۲۵۴۰۰
تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - تقاطع خیابان احمدقصیر - دانشكده اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبایی
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111271     1291