شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


فهمیده - پسرانه

آموزش : كامپیوتر

۴۴۴۰۰۶۸۰
تهران - تهران - فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله اشرفی اصفهانی - خ. باغ فیض - خ. قربانی شریف - ك. مفتح - پ. ۱۵
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111290     1325