پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


مجتمع فرهنگی كاربردی تهران

آموزش : كامپیوتر

۳~۲۲۷۰۷۱۱۲٫ ۲۲۷۱۱۴۱۹
تهران - تهران - م. تجریش - ابتدای خیابان ولی عصر - روبروی بازار كیش - نبش كوچه سعدی - ساختمان ۴۱۴ - ط. سوم
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/6    B111313     1212