پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


آذر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۵۷۵۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای روحی - طبقه همكف - پ. ۱۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B11195     804