شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


آریا

پارچه - فروش (بزازی)

۷۷۸۳۹۶۴۶
تهران - تهران - نارمك - خ. پدر ثانی (افشاری) - پ. ۶۶/۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B11207     1301