سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019


آقایی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۸۲۷
تهران - تهران - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - پاساژ نور - پ. ۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B11238     1013