چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


آقایی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۸۲۷
تهران - تهران - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - پاساژ نور - پ. ۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B11238     1007