سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


ارشادزاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۹۰۳۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۵۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B11329     821