یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


اسماعیلیان، رضا

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۹۰۰۸۱۱
تهران - تهران - شهر ری - خ. زكریای رازی - نبش كوچه كاشانی - پ. ۷۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B11380     974  

ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…