یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


امیر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۱۸۹۹۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - ك. علی آبادی - بازار بزرگ قائم - زیرزمین اول - پ. ۹۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B11462     795  

09171393703
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…