جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


امیر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۱۸۹۹۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - ك. علی آبادی - بازار بزرگ قائم - زیرزمین اول - پ. ۹۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B11462     790