چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018


قربان پور

پارچه - پخش

۵۵۶۲۰۹۵۴
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - ط. زیرزمین - پ. ۲۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B114882     938