دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018


بصیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۴۲۸
تهران - تهران - بازار - سرای آزادی - پ. ۱۷۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11620     865  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…