پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


بصیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۴۲۸
تهران - تهران - بازار - سرای آزادی - پ. ۱۷۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11620     880  

ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…
09171393703