جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018


بنازاده، حسین

پارچه - فروش (بزازی)

۶۶۲۳۰۷۰۳
تهران - تهران - شهرك ولی عصر - خ. بهرامی - خ. مسلمی (جلالی جنوبی) - پ. ۶۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B11630     923