یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


بنازاده، حسین

پارچه - فروش (بزازی)

۶۶۲۳۰۷۰۳
تهران - تهران - شهرك ولی عصر - خ. بهرامی - خ. مسلمی (جلالی جنوبی) - پ. ۶۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B11630     919  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…