دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


اصغر

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی

۲۲۲۵۷۰۳۷
تهران - تهران - خ. دستگردی - خ. افشار - خ. دلیری - جنب حسینیه علی اصغر - پ. ۱ + ۱۲
تهران / تاسیسات
  89/4/6    B116440     1696