شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


بهرامی فر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۷۹۷۵
تهران - تهران - بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - سرای پیروزی - پ. ۱۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B11646     864  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…