چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


بهزادفر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۲۵۷۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - ك. زیبا - سرای زیبا - پ. ۲۰۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B11649     1023