دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


روشن راد

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی

۷۷۵۳۸۰۰۱٫ ۷۷۵۰۶۸۲۱٫ ۷۷۶۰۰۲۰۴
۷۷۶۰۷۰۲۱
تهران - تهران - خ. طالقانی شرقی - پاساژ روشن - طبقه همكف - پ. ۸
تهران / تاسیسات
  89/4/6    B116523     1324