دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


صنایع پایدار، شركت

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی

۸۸۷۶۸۳۶۲٫ ۸۸۷۶۷۳۱۹
۸۸۷۶۷۳۱۹
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - خ. شهیدقندی - خ. ۲۴ - ش. ۱۵ - ط. سوم - واحد ۷
تهران / تاسیسات
  89/4/6    B116555     1616  

e-color.ir
33547493-09121540974