پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


كورس امین، شركت

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی

۷۷۵۰۴۹۲۷٫ ۷۷۶۰۶۸۸۶٫ ۷۷۵۰۳۳۴۳
۷۷۵۰۳۲۸۴
تهران - تهران - خ. طالقانی شرقی - بین خیابان بهار و شریعتی - پ. ۱/۵۹۳
تهران / تاسیسات
  89/4/6    B116571     1207