چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018


بیكس

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۹۴۲۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - پاساژ كوثر - ط. دوم - پ. ۳۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11675     778  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…