سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / Tuesday, 17 July, 2018


تبریزی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۸۸۶۰
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كیلوئی ها - پ. ۳۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B11693     834  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…