سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


فروغی، دكتر علیرضا

پزشك : متخصص رادیولوژی

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دكتر چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B116974     1331