پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


فروغی، دكتر علیرضا

پزشك : متخصص رادیولوژی

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دكتر چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B116974     1339