چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018


جهان شیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۶۳۹۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - نرسیده به حمام چال - ضلع شرقی - پ. ۲۵۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B11828     1052