پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018


جهان شیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۶۳۹۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - نرسیده به حمام چال - ضلع شرقی - پ. ۲۵۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B11828     1046  





vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…