پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


جوادی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۰۳۴
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای سلیقه - پ. ۲۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11835     899