شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


جوادی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۰۳۴
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای سلیقه - پ. ۲۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11835     904