دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


علمداری ساروی، دكتر سیدعسگر

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۸۲~۸۸۷۸۱۵۷۸
۸۸۷۷۱۴۳۳
تهران - تهران - خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - ك. ۳۶ - پ. ۹ - مركز پزشكی آذر
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119359     1117