چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 May, 2018


علمداری ساروی، دكتر سیدعسگر

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۸۲~۸۸۷۸۱۵۷۸
۸۸۷۷۱۴۳۳
تهران - تهران - خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - ك. ۳۶ - پ. ۹ - مركز پزشكی آذر
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119359     1034  

09906797434