پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


لادن

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۷۷۹۴۶۸۲۸
تهران - تهران - نارمك ، پايين تر از ميدان نبوت ، خيابان فرامرز ابراهيم ، ساختمان پزشكان لادن طبقه زير هم كف
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119394     2253  

09171393703