شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


مدرس

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۸۸۳۰۸۸۲۶٫ ۸۸۸۴۰۲۹۸
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - پ. ۱۵۴ - ط. دوم
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119401     1037  

09171393703