سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 14 August, 2018


مركز سنجش تراكم استخوان

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۸۸۷۴۹۴۹۷٫ ۸۸۷۵۰۴۱۰
تهران - تهران - خ. مفتح - ضلع شمالی اداره پست - پ. ۴۰۸ - واحد ۱۲۱
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119403     4736