پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


نیاوران

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۲۲۸۱۴۳۳۱٫ ۲۲۸۱۴۱۳۹
تهران - تهران - نیاوران - م. شهیدباهنر - روبروی مهمانسرای امور خارجه - ش. ۴۳۱
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119423     1356  

09171393703