دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


هنربخش، دكتر ایرج

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۹~۶۶۴۶۵۳۵۵٫ ۹~۶۶۴۰۵۷۰۵
تهران - تهران - چهارراه ولی عصر - خ. برادران مظفر - بیمارستان مدائن
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119446     1081  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974